Zapisy

Zapisy do wszystkich publicznych przedszkoli gminy Czechowice-Dziedzice na rok szkolny 2014/2015 (dotyczy również zespołów szkolno-przedszkolnych oraz tzw. zerówek w szkołach podstawowych) odbywają się od dnia 1 marca do dnia 31 marca drogą elektroniczną poprzez stronę http://zapisy.ppczechowice.pl.

Rejestracji dokonują rodzice lub opiekunowie tylko dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy lub przy zmianie przedszkola.

Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola i będą do tego samego przedszkola uczęszczać nadal wypełniają Deklarację Pozostania Dziecka w Przedszkolu/Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2014/2015, którą można otrzymać od dyrektora macierzystego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Po dokonaniu rejestracji przez Internet należy przynieść do przedszkola pierwszego wyboru uzupełnioną, papierowa kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz inne wymagane dokumenty. Karta wygeneruje się w trakcie rejestracji.