Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko Stanowisko Kwalifikacje
mgr Beata Adamiec dyrektor
 • wychowanie przedszkolne
 • Organizacja i zarządzanie placowką oswiatową
 • Terapia psychopedagogiczna
 • Pedagogika Montessori oraz pedagogika lecznicza Montessori
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Tyflopedagog

doskonalenie w zakresie:

 • Pomocy i poradnictwa psychologicznego
 • Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok zycia
mgr Renata Kobiela nauczyciel
 • wychowanie przedszkolne
mgr Diana Soszka nauczyciel
 • wychowanie przedszkolne
 • Organizacja i zarządzanie placowką oswiatową
 • Sztuka
mgr Agnieszka Żmuda nauczyciel
 • wychowanie przedszkolne
 • Nauka jezyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym
mgr Monika Wróbel nauczyciel
 • wychowanie przedszkolne
mgr Małgorzata Martyniak-Kwaśny katecheta