Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 jest dostępna w Przedszkolu Publicznym nr 4.

Do 25 kwietnia rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego nr 4. W celu potwierdzenia woli zapisu należy zgłosić się do Dyrektora Przedszkola do dnia 25 kwietnia br.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.